Doulton Stoneware Storage Jars c1890

Doulton Stoneware Storage Jars c1890

Code: 10780

SOLD
'London' stamped, pair  SOLD